Termické odlakování

Efektivně odstraňujeme organické nečistoty, laky a plasty z ocele i barevných kovů.

Odlakování organických filmů (práškový, či mokrý lak, KTL, poplastování, pogumování, pojiva, tmely, olej, organické nečistoty) z povrchů ocelových dílů a dílů z pozinkovaného železa provádíme metodou pyrolýzy (termického rozkladu), což je velmi účinná, nízkonákladová a ekologicky šetrná metoda.

Při pyrolýze se vlivem tepla přemění nátěr nebo jiný organický film na popel, a to beze změny mechanických vlastností a rozměrů upravovaných dílů. Tento proces čištění ocelových dílů od nátěrů, olejů a jiných organických nečistot je optimalizován pomocí počítačového řízení a nedochází při něm k zatěžování životního prostředí.

Termické odlakování je časově výhodnějším a účinnějším ekvivalentem odstraňování nátěrů a laků z konstrukcí pouhým otryskáním. Náklady na termické odlakování jsou nižší než na odlakování chemické. Proto je pyrolýza ideální metodou pro odstraňování silných vrstev nátěrů.

 

Užitné rozměry pece: v 2 000mm x š 1 500 mm x h 3 500 mm.
Maximální hmotnost upravovaného dílu: 2 000 kg.