Termické odlakování

Tepelné odlakování se využívá hlavně u rozměrných výrobků, které mohou být vystaveny vysokým teplotám.

Tepelné odlakování se využívá hlavně u rozměrných výrobků, které mohou být vystaveny vysokým teplotám, aniž by hrozilo, že změní své mechanické vlastnosti.

Ve srovnání s jinými technologiemi odlakování (pískování, chemické odlakování, atd.) vychází příznivě i kratší časová náročnost potřebná k odstranění nátěrových hmot. Termické odlakování zajišťuje vysokou produktivitu práce, která zásadním způsobem ovlivňuje výsledné ceny a je vysoce šetrné k životnímu prostředí.

Veškeré odlakovací procesy jsou řízeny automatickým procesem a kontrolovány kalibrovanými elektronickými měřáky určenými ke snímání teplot jak v provozní/odlakovací komoře (primární) tak i dopalovací komoře (sekundární). Tyto snímače zajištují v součinnosti s řídícím programem trvalou kontrolu všech nastavených teplotních křivek.

 

Čištění a odlakování probíhá prostřednictvím termického rozkladu (tzv. nízkotepelnou karbonizací) organických látek, přičemž se uvolněné plyny odvádějí do dopalovací komory, kde dochází k jejich dokonalému spálení.