Tryskání balotinou

Balotina, nazývána skleněné mikrokuličky, se používá pro jemné předúpravy a finální úpravy povrchu.

Tryskání balotinou patří mezi moderní povrchové úpravy antikorozních ocelí a dílů z lehkých slitin. Podstatou této metody je otryskávání povrchu skleněnými kuličkami, unášenými proudem vzduchu. Povrch po otryskání je sametově leský až sametově matný. Provádí se jako dekorativní povrchová úprava korozivzdorných ocelí a hlinikových dílů. Balotinováním se sjednocuje povrch tryskaného materiálu, na kterém je různé zabarvení vzniklé po tepelné úpravě, např. sváření. Upravujeme povrch, který je pak odolnější na omak a zvyšuje se odolnost proti okysličování a tím nežádoucímu porocesu měnění povrchu materiálu.

Balotina, nazývána skleněné mikrokuličky, se používá pro jemné předúpravy a finální úpravy povrchu. Jde o chemicky neměnný materiál, který je vhodný pro pískování barevných kovů. Při používání v uzavřených prostorách (tryskací haly a kabiny) lze využít možnost zpětné recyklace.

 

Balotinování se používá jako pohledová úprava dílů, která zlepší estetické vlastnosti. Kromě toho se procesem balotinování zlepší protikorozní odolnost výrobku.