Odlakování chemií

Chemické odlakování je vhodné pro subtilnější díly a výrobky, které nelze vystavovat vyšším teplotám.

Chemické odlakování je vhodné pro subtilnější díly a výrobky, které nelze vystavovat vyšším teplotám.

Abychom vám dokázali správně doporučit vhodný typ odlakovače pro vaši kombinaci materiál-barva, vyžádáme si od vás vzorky, které budou podrobeny laboratornímu testu. Čím přesnější informace o složení materiálu a použité nátěrové hmoty nám dáte, tím lepší bude výsledek.

Pokud potřebujete v průmyslu odlakovat díly či přípravky, máte na výběr v zásadě tři hlavní možnosti:

  • mechanické odlakování (fyzikálním působením abraziva – tzv. pískování)
  • termické odlakování (fyzikálním působením tepla v pyrolýzní peci)
  • chemické odlakování (působením chemikálií na nalakovaný povrch).