Tryskání

Tryskání korundem je vhodné pro přípravu výrobku před nanesením barvy nebo pokovením.

Tryskání nerezi a barevných kovů provádíme korundem a balotinou (sklem) v ruční tlakové nebo injektorové tryskací kabině. I zde používáme velmi jemné abrazivo; resp. hrubost abraziva se řídí přáním zákazníka.

U nerezových svařenců je optimální volbou otryskat povrch nejdříve korundem, který povrch vyčistí a sjednotí (především se jedná o okolí svarů). Poté se povrch vyleští balotinou.

Hnědý korund vyniká velmi čistým povrchem jednotlivých zrn a dobrou smáčivostí. Toho je dosaženo praním zrn ve vodě. Hnědý korund se vyrábí z kusoviny získané z blokových pecí při tavbě bauxitu. Dobře rostlé krystalky zaručují vysokou pevnost a houževnatost tohoto materiálu. Právě díky houževnatosti (tvrdosti) korundu jako tryskacího materiálu lze velice rychle dosáhnout vysoké čistoty povrchu.

 

  • tryskání v tlakových a injektorových kabinách
  • čistí oceli, litiny a další materiály
  • odstranění rzi a barvy