Žíhání

Žíhání ke snížení vnitřního pnutí.

Žíhání ke snížení vnitřního pnutí u svařenců provádíme ve třech pecích: velké svařence žíháme v plynových pecích, menší svařence v elektrické peci. Od každého žíhání obdrží zákazník žíhací protokol s vyznačeným průběhem teploty během celého procesu.

 

Cílem normalizačního žíhání je odstranit strukturní nestejnoměrnosti s využitím překrystalizačních procesů. Úplná překrystalizace probíhá za teplot nad teplotou Ac3. Výsledkem je stejnoměrná jemnozrnná struktura plechů a výkovků a zčásti i odlitků. Normalizační žíhání se po svařování neprovádí.