Termické odlakování

Provádíme termické odlakování kovů a ocelových konstrukcí. Věnujeme se jak termickému, tak chemickému odlakování.

Odlakování organických filmů z povrchů kovových dílů provádíme metodou pyrolýzy (termického rozkladu), což je velmi progresivní, účinná, nízkonákladová a ekologicky velmi šetrná metoda. Při pyrolýze se vlivem tepla přemění nátěr nebo jiný organický film na popel, a to beze změny mechanických vlastností a rozměrů upravovaných dílů.

Tento proces čištění ocelových dílů od nátěrů, olejů a jiných organických nečistot je optimalizován pomocí počítačového řízení a nedochází při něm k zatěžování životního prostředí. Zároveň proces vykazuje výborné kvalitativní výsledky.

Termické odlakování efektivně nahrazuje časově náročné odstraňování nátěrů a laků z konstrukcí pouhým otryskáním.

Náklady na termické odlakování jsou nižší než na odlakování chemické. Proto je pyrolýza ideální metodou pro odstraňování silných vrstev nátěrů.

Termicky lze odstraňovat organické filmy z povrchů ocelových dílů, podmínečně též z dílů z pozinkovaného železa.

 

Termické odlakování Vám doporučujeme zejména, když

  • potřebujete vyčistit závěsy, háky, rámy a rošty z Vaší práškové nebo mokré lakovny nebo kataforézní linky
  • máte u nalakovaných dílů defekty v laku
  • je lak na dílech už starý a nevyhovující
  • chcete opravit nebo modifikovat části a součásti automobilů, motocyklů, přístrojů a nástrojů apod.