Termické odlakování

Odlakování kovových dílů metodou pyrolýzy (termického rozkladu), což je velmi účinná, nízkonákladová a ekologicky velmi šetrná metoda.

Potřebujete vyčistit závěsy, háky, rámy a rošty z Vaší práškové nebo mokré lakovny nebo kataforézní linky?

Termické odlakování doporučujeme pro:

  • vyčištění přípravků (háky, rámy, závěsy z Vaší práškové nebo mokré lakovny)
  • odstranění starého a nevyhovujícího laku na dílech (součásti automobilů, motocyklů, přístrojů apod.)
  • recyklace statorů a rotorů elektromotorů (odstranění izolace a nátěrů z těla motoru)
  • čištění forem a komponent strojů při zpracování plastů
  • odstraňování tuků, olejů a jiných organických nánosů

 

Termické odlakování efektivně nahrazuje časově náročné odstraňování nátěrů pouhým otryskáním. Tento proces čištění kovových dílů od laků a jiných organických nečistot je prováděn pomocí počítačového řízení, kdy se vlivem tepla přemění organický povrch na popel, a to aniž by došlo ke změnám mechanických vlastností a rozměrů upravovaných dílů.

oužíváme vysoce kvalitní a k životnímu prostředí šetrné systémy k termickému čištění a chemickému odlakování.